Osteoporoze

Akūts sākums

 • Asas muguras sāpes pēc nelielas traumas vai bez redzamā iemesla

Progresējošās izpausmes

 • Pieaugošs muskuļu nogurums
 • Auguma samazināšanās
 • Stājas un gaitas deformācija
 • Vēdera izvirzīšanās

 • Izmeklēšana – kaulu minārldensitometrija (blīvuma izmaiņas), proksimālā

femura un jostas/krustu mugurkaulāja skenēšana

Izslēgt – hipertiroidismu, paratiroidā hormona >, tumoru, steroīdus

 • Ārstēšana:
 1.  ĀFK
 2.  Calcium
 3.  Estrogeni (palielina krūts dziedzera audzēju risku un samazina koronārās artērijas slimību; Progesterona lietošana samazina endometrija karcinomas risku)
 4. Vit. D
 5. Calcitonins
 6. Fosamax – samazina kaula rezorbciju
 • Kompresijas lūzumu ārstēšana:

     Vertebroplastija – methylmethacrylate i/korporāla injekcija

(paaugstina mugurkaula skriemeļu stabilitāti un noņem sāpes)


Osteoporotiskie lūzumi