Grāmatas ilustrācijas

Limbažu rajona Jelgavkrasti – vieta, kur dzimis Igors Aksiks un pavadīta bērnība.

 

Liepupes aptieka Jelgavkrastos 1953. gadā.

 

Igora Aksika vecāki Helēna un Alfons Liepupes aptiekā 1953. gadā

Igors Aksiks(pa labi) ar brāli Aleksandru un mammu 1954. gadā

Duntes astoņgadīgā skola, kur Igors Aksiks mācījies no 1955. līdz 1962. gadam

Duntes astoņgadīgā skola. Igors Aksiks 2. klasē, aizmugurējā solā vidū.

Rīgas 5. vidusskola (Āgenskalna vācu ģimnāzija), Igors Aksiks mācījies no 1962. līdz 1966. gadam

Rīgas medicīnas institūts. Anatomijas katedrā. Igora Aksika pasniedzējs Miervaldis Kaminskis (vidū) un 2.kursa studenti Valdis Silķe un Indra Muceniece. 1967.gads

Rīgas Medicīnas institūta Kara katedras studentu apmācības nometnē Kaļiņigradā 1971. gadā No kreisās: Igors Aksiks, Zigmunds Paškevičs, Gundars Lācis, Valdis Siļķe

Igors Aksiks Paula Stradiņa republikāniskās slimnīcas neiroķirurģijas jaunizveidotā intensīvās terapijas palātā. 1973.gads.

Paula Stradiņa republikāniskās slimnīcas neiroķirurģijas operācijas zālē. 1978.gads. No kreisās: Ilze Liepiņa, prof. Jānis Ozoliņš, Igors Aksiks

Igors Aksiks un prof. Gaida Krūmiņa veic pirmo mikrodiskektomijas operācijas Latvijā. 1983. gads.

Slimnīcas 22.neiroķirurģijas nodaļā 1984. gadā. No kreisās: Modra Šnore, Igors Aksiks, Skaidrīte Šteinberga un virsmāsa Rita Kaminska

Romualds Ražuks, prof.Jānis Kupčs, Tālivaldis Apinis, Jānis Stuķēns un Igors Aksiks Paula Stradiņa republikāniskās slimnīcas neiroķirurģijas nodaļā. 1989.gads.

Nikolaja Burdenko neiroķirurģijas institūts,1987. gads. Igors Aksiks pēc medicīnas zinātņu kandidāta aizstāvēšanas ar prof. Fjodoru Serbiņenko (endovaskulārās neiroķirurģijas pamatlicējs), aizmugurē prof. Vladimir Sakovič no Jekaterinburgas neiroķirurģijas klīnikas.

Galvas turētājs Skawya ( konstruēts Latvijā) 1988. gadā. Autori: Egils Stumbris un Igors Aksiks

Rīgas Medicīnas akadēmija, 1994. gads. Igors Aksiks (no kreisās) disertācijas aizstāvēšanā, prof. Jānis Kupčs (zinātniskais vadītājs) un prof. Jānis Gaujēns

Pēc habilitētā medicīnas doktora grāda aizstāvēšanas, 1994. gadā. No kreisās Natālija Kaže, prof. Arvīds Platpers, Igors Aksiks un prof. Arvo Tikk

 

Neiroķirurģijas klīnikas vadītājs Igors Aksiks un darbinieki (no kreisās) Egils Puķītis, Jānis Stuķēns, Arnis Ozols, Egils Valeinis, Daina Kurme, Indulis Māķēns, Arturs Grīslītis, Egils Birkhāns, Rodrigo Sveržickis, Eduards Žilevics,1996.gads

Neiroķirurģijas klīnikas mikroneiroķirurģijas zāles atklāšana pēc renovācijas 1998. gadā. No kreisās: 30. nod. virsmāsa Valija Erdmane, operācijas māsa Tatjana Pudāne, anesteziologi Sarmīte Plūme un Tamāra Zītare, galvenā ārsta vietnieks Māris Pļaviņš, operācijas zāles virsmāsa Maija Lerha, galvenais ārsts Henriks Runds, Igors Aksiks

ASV Aitkena Neiropētniecības centra konference Prāgā, 1999. gads. Baltijas valstu klīnikām tiek pasniegta Atzinības plāksne: “As a Center of Excellence in the treatment of Traumatic Brain Injury”. No kreisās: prof. Egidijus Jaržemskas (Kauņas universitātes neiroķirurģijas klīnika), prof. Toomas Asser (Tartu universitātes neiroķirurģijas klīnika), Igors Aksiks

Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas 90.gadadienas konference 2000. gadā. Ar slimnīcas jubilejai veltīto grāmatu (no kreisās) Igors Aksiks, Māris Pļaviņš (slimnīcas direktors), Uldis Kalniņš (kardioloģijas centra vadītājs)

Paula Stradiņa KUS 90.gadadienas jubileja Latviešu biedrības namā 2000. gada maijā. Labklājības ministrs Andrejs Požarnovs (no labās) pasniedz Igoram Aksikam Atzinības rakstu par ieguldīto darbu neiroķirurģijas attīstībā

Paula Stradiņa slimnīcas Neiroķirurģijas klīnika, 2000. gads. Igors Aksiks ar Latvijas Universitātes Medicīnas fakultātes neiroķirurģijas cikla 5.kursa studentiem

Pasaules neiroķirurgu kongresā Sidnejā, 2001. gadā. No kreisās: prof. Sir. Graham Teasdale, no Glasgovas universitātes (Glasgovas komas skalas pamatlicējs) un Igors Aksiks

 

Igors Aksiks Lielajā koraļu rifā Austrālijā (16 m dziļumā ir OK! ) 2001. gads

Freiburgas Albert-Ludwiga Universitātes Neiroķirurģijas klīnikas stereotakses nodaļā, 2002. gads Igors Aksiks un prof. Christoph Ostertag (Eiropas stereotaktiskās un funkcionālās asociācijas goda prezidents)

Stereotakses ķirurģijas renesanse Neiroķirurģijas klīnikā, 2002. gada novembris. No kreisās: Tatjana Ņikandrova, Igors Aksiks un Rodrigo Sveržickis, Renārs Putniņš, Egils Valeinis

Tartu Universitātē Ludviga Puuseppa lasījumu konferencē 2003.gadā Igors Aksiks un prof. Gazi Jasargil (neiroķirurģijas mikrotehnikas pamatlicējs)

darba pieredzes apmaiņā Bratislavas neiroķirurģijas klīnikā, 2003. gads. Pa kreisi Igors Aksiks

 

Galvas smadzeņu bojājumi (referāts), San Diego, USA, 22.23.10.2004

Igors Aksiks pasaules neiroķirurgu 13.kongresā Marakešā. 2005. gads

ASV neiroķirurgs Andrievs Dzenītis vizītē neiroķirurģijas klīnikā Rīgā. 2005.gads

Pēc Baltijā pirmās dziļās smadzeņu stimulācijas operācijas 2004. gada aprīlī. No kreisās: Igors Aksiks, Rodrigo Sveržickis, Egils Puķītis ar pacienti Allu Sējāni

Neiroķirurģijas klīnikas rīta konference 2005. gadā. Igors Aksiks un radiologi (no kreisās) Sarmīte Dzelzīte, Helmuts Kidikas, Natālija Dovganova

16. Eiropas stereretaktiskās un funkcionālās ķirurģijas kongresā Vīnē (referāts) 23-24. jūnijā 2004, pa kreisi R.Sveržickis un I.Aksiks

 

Neiroķirurģijas klīnikas kartinga sacensībās 2006. gadā. No kreisās Renārs Putniņš, Jānis Stuķēns, Tamāra Zītare, Egils Puķītis, Kristīne Aksika, Viktors Vestermanis, Igors Aksiks

Neiroķirurģijas klīnikas ārsti Izraēlas spinālā konferencē. 2006.gads No kreisās Egils Puķītis, Edmunds Kārkliņš, Viktors Vestermanis, Igors Aksiks un Aivars Olmanis.

 

Latvijas Zinātņu akadēmijas korepondētājlocekļa diploma pasniegšana, 2006. gads No kreisās, LZA prezidents, akad. J.Ekmanis, Igors Aksiks, LZA ģenerālsekretārs akad. Raimonds Valters

Pie studentu koporācijas Lettgallia atjaunotās ēkas Dzirnavu ielā 36, ar krustvecākiem 2006. gadā. No kreisās: fil! Igors Pelše, Skaidrīte Pelše un fil! Igors Aksiks

Minhenes Groshadern Ludwig-Maximilians Universitātes neiroķirurģijas klīnikas epilepsijas nodaļā, 2007. gads No kreisās: Igors Aksiks, prof. Peter Vinkler, dr.med. un dr.med.Aksels Rībenis

Diseldorfas Heinricha Heines Universitātes neiroķirurģijas klīnika, 2007. gads. Igors Aksiks pirms smadzeņu audzēja operācijas

Latvijas Universitātes Medicīnas fakultātes izlaidumā 2007. gadā. Igors Aksiks un meita Zane

Austrijas Alpu kalnos ar dēlu Jēkabu 2008. gadā

Amerikas funkcionālās un stereotaktiskās asociācijas konferencē Vankuverā, 2008.gadā. Igors Aksiks un Konstantins Slavins (Amerikas funkcionālās un stereotaktiskās asociācijas prezidents)

Igors Aksiks ar bērniem Katrīni, Jēkabu (no kreisās), Lauru, Zani un sievu Kristīni 2008. gadā.

Pasaules stereotaktiskās un funkcionālās neiroķirurģijas konferencē Keiptaunā 2011.gadā. Igors Aksiks un prof. Takaomi Taira (pasaules stereotaktiskās un funkcionālās neiroķirurģijas prezidents)

Igors Aksiks ar sievu Kristīni un Korejas kolēģiem pasaules neiroķirurgu 15.kongresā Seulā 2013.gadā.

 

 

Mugurkaulāja perkutānās endoskopijas kursi Tībingenē (Tübingen), I.Aksiks ar kursu un Spinālā centra vadītāju Dr.med. Thomas Lübbers, Anatomijas institūts.

Starptautiskajā simpozijā ar praktisku mugurkaulāja endoskopijas kursu. 2017. gada septembrī

Dalība 2018. gada Pasaules Kongresā Singapūrā

Kopā ar RSU rektoru Aigaru Pētersonu 2018. gada decembrī Rīgas 1. slimnīcā

 

Muguras smadzeņu bojājumi (referāts), Waikiki, Hawaii, USA, 2-5.04.2019

Internacionālais 14. Stereotaktiskās radioloģijas kongrss, Rio De Janeiro, Brazil, 9-13. jūnijs 2019, pa kreisi Māris Mežeckis, vidū I.Aksiks, pa labi Vladyslav Buryk