Igors Aksiks

CURRICULUM VITAE

Vārds, uzvārds: Igors Aksiks
Dzimšanas gads: 1948.

Izglītība:

1966-1972 studijas RMI ārstniecības fakultātē
1972-1973 specializācija ķirurģijā
1975-1980 specializācija neiroķirurģijā
1976 - kvalifikācija Neiroķirurģijas institūtā Kijevā
1981 - kvalifikācija Eiropas jauno neiroķirurgu kursos Bratislavā
1982 - kvalifikācija mikroneiroķirurģijā Neiroķirurģijas institūtā Maskavā

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi:

1987 - med.zin.kand.:Ekstra-intrakraniāla anastomoze ar bioloģiskiem līmējošiem materiāliem (Maskava);
1992 - nostrificēts medicīnas doktora grāds, dr. med.(Rīga, LMA)
1995 - dr.habil.med.:Mikrovaskulāra dekompresija kraniālo rizopātiju ārstēšanā (Rīga)
2001 - LU MF asociētais profesors
2006 - Latvijas ZA korespondētājloceklis

Nodarbošanās:

1972-1975 ķirurgs Dagdas un Krāslavas slimnīcā
1975-1980 stažieris-neiroķirurgs P.Stradiņa klīniskā universitātes slimnīcā
no 1980 - neiroķirurgs PS KUS
1996-2007 PS KUS neiroķirurģijas klīnikas vadītājs
1996- Pasaules un Eiropas neiroķirurgu biedrības loceklis
1997- Latvijas Ārstu biedrības sertifikācijas padomes loceklis
1997-2002 Latvijas Mugurkaulāja ķirurģijas asociācijas prezidents
1998-2002 PS KUS galvenais ķirurgs
1999-2011 LU MF neiroķirurģijas rezidentūras studiju programmas vadītājs
2001–2007 Latvijas Katastrofu Medicīnas centra neiroķirurgu koordinātors
2002-2012 Latvijas Spinālās un Funkcionālās neiroķirurģijas biedrības prezidents
2002- Pasaules stereotakses un funkcionālās neiroķirurģijas biedrības loceklis
2011- Internacionālās neiromodulācijas asociācijas Ziemeļu valstu biedrs

Nozīmīgākās pēdējās zinātniskās publikācijas:

1. Aksiks I, Vestermanis V, Karklinsh E, Kupchs K. Outcomes of Vertebroplasty for Treatment of Pathologic Vertebral Fractures and Haemangiomas. Hir.Pozvonoc., 2, pp.38-42, 2006
2. Kurme D, Aksiks I, Sveržickis R, Valeinis E, Putniņš R. Management of Traumatic Brain Injury, Proc.Latvian Acad.Sci, 4, pp.121-126, 2006
3. Aksiks I,Sverzickis R: Neuronavigation guided surgery for parenchymal neurocysticercosis in two patients. Acta Neurochir.(Wien),149(11):1169-1172, 2007
4. Kupcs K, Aksiks I, Kidikas H, Savlovskis J, Vinogradovs A. Endovascular treatment of intracranial aneurysms: single center experience. Acta Chirurgica Latviensis, pp.38-45, 2007
5. Kupcs K, Savlovskis J, Kidikas H, Aksiks I, Bricis R, Vinogradovs A, Veiss A. Self-Expandable Stent-Assisted Coiling of Wide-Necked and Infundibular Intracranial Aneurysms: a Single Centre Experience. Acta Chirurgica Latviensis, Nr.8, pp.40-48, 2008

Zinātniski pētnieciskā darbība:

Zinātniskās publikācijas vairāk kā 200, skatīt
Izgudrojumu autorapliecības -6.

Latvijas ZP pētniecības granti:

1. “Smagas galvas smadzeņu traumas ārstēšanas metodes izstrāde un pilnveidošana” (2003 – 2007)
2. “Epilepsijas ķirurģiskās ārstēšanas kritēriji”(2004 – 2008)

Starptautiskie zinātnisku projekti:

1. “Management of Severe Head Injury” New York, “Brain Trauma Foundation”( 1998-2001 )
2. “Surgical Trial in Intracerebral Haemorrhage”,Newcastle,(2001- 2003)
3. “No Radiotherapy versus Whole Brain Radiotherapy for 1 to 3 Brain Metastases from Solid Tumor after Surgical Resection or radiosurgery”, Brussels, “E.O.R.T.C.”, (no 2003 – 2006)
4. “Clinical Complex post Market Surveillance Electronic Registry”, Waterloo, Belgium, “Cordis Neurovascular Center”; (2004 -2005)
5. “International Randomized Clinical Trial of Rheumatoid Craniocervical Treatment”, Leiden, Niederland (no 2005 – 2006)
6. “260552-22053: Phase III Trial Comparing Conventional Adjuvant Temozolamide with Dose-Intensive Temozolamide in Patients with Newly Diagnosed Glioblastoma”, Brussels, “EOR.TC Brain Tumor Group”(2006 – 2007)

Apgūtās un ieviestās neiroķirurģiskās operācijas metodes Latvijā:

1. Ekstra-intrakraniāla mikroanastomoze pie ischēmiska insulta ( 24.12.1980.)
2. Ekstra-intrakraniāla mikroanastomoze ar bioloģisko līmi (14.12.1980.)
3. Hemilaminektomija ar intramedulāra audzēja rezekciju mikroķirurģiski (1982)
4. Lumbāla mikrodiskektomija pie diskogena radikulīta (22.03.1983.)
5. Plexus brachialis nervu mikro anastomozes (22.10.1983.)
6. Muguras smadzeņu DREZ-tomija pie spinālām sāpēm un spasticitātes (4.04.1984)
7. Mikrovaskulāra dekompresija(MVD) pie trigeminālas neiralģijas (22.10.1985.)
8. MVD pie sejas hemispazmas (18.11.1985.)
9. MVD pie torticollis spastica (15.11.1986.)
10. MVD pie glosofaringeālas neiralģijas (29.01.1987.)
11. MVD pie Menjēra sindroma(18.04.1989)
12. MVD pie tinnīta (31.05.1989.)
13. N.Wrisbergi rizotomija pie Cluster galvas sāpēm (9.12.1989.)
14. A.basilaris klipācija (22.09.1997.)
15. MVD pie primāras arteriālas hipertensijas (25.02.2002.)
16. Neironavigācijas asistēta galvas smadzeņu operācija (02.11.2000.)
17. Stereotaktiska spontānas intracerebrālas hematomas aspirācija (20.02.2002.)
18. Stereotaktiska dziļā smadzeņu stimulācija pie Parkinsona slimības (23.04.2004.): LZA 2004.gada desmit nozīmīgāko zinātnes sasniegumu sarakstā.
19. Priekšējā kolozotomija un hipokampektomija pie epilepsijas(2005.)
20. Radiofrekvences nervu derecepcija pie hroniskām sāpēm (2009.)
21. Baklofena pumpja spināla implantācija pie spasticitātes (2010.)
22. Muguras smadzeņu stimulācija pie hroniskām neiropātiskām sāpēm (2011.)
23. Selektīvā dorsālā rizotomija pie bērnu cerebrālās triekas (2012.)
24. Endoskopiskā mikrodiskektomija pie jostas starpskriemeļu diska trūces (27.02.2017.)
25. C1-2 unilaterāla rizotomija pie pakauša nerva (n.occipitalis) neiralģijas (5.11.2018.)