Madara Kreismane

Vēlos izteikt pateicību ķirurģijas/neiroķiruruģijas nodaļai un, jo īpaši, profesoram Igoram Aksikam par lielisko ārstēšanu un attieksmi, kas atrašanos slimnīcā padarīja tik patīkamu, cik vien iespējams.