Devums Latvijas neiroķirurģijā

Aprit 60 gadu, kopš dzimis Igors Aksiks, kas sevi pierādījis par izcilu neiroķirurgu un jaunu ceļu meklētāju ķirurģisko nervu slimību izpētē. I. Aksiks ir celmlauzis mikroķirurģijas metožu ieviešanā. Viņa darbs vaskulārajā neiroķirurģijā un smagu galvas smadzeņu traumu ārstēšanā guvis plašu ievērību gan Latvijas, gan arī ārzemju neirologu un neiroķirurgu vidū.
Viena no I. Aksika ārsta darbības šķautnēm ir jaunu ārstniecības metožu izstrāde un ieviešana neiroķirurģijā. I. Aksiks izstrādājis un ieviesis mazas asinsvadu šuves hermetizācijas metodi ar bioloģisko fibrīna līmi, krietni uzlabojis un plaši ieviesis jaunas kraniālo nervu mikrovaskulārās dekompresijas metodes. Pēdējos desmit gados I. Aksika vadībā ieviesta neironavigācijas metode, kas krietni mazinājusi smadzeņu traumatizācijas risku neiroķirurģisku manipulāciju laikā.
I. Aksiks iesaistījis praktiskā un zinātniskā darbā gan pieredzējušus, gan arī jaunus neiroķirurgus, veidojot darba grupas vairāku svarīgu nervu slimību izpētē un ārstēšanā neiroonkoloģijā, vaskulārajā un stereotaktiskajā neiroķirurģijā, kā arī neirotraumatoloģijā un mugurkaula ķirurģijā. Par šā darba rezultātiem sniegti ziņojumi daudzos starptautiskos kongresos un publicēti raksti gan vietējā, gan arī ārzemju medicīnas presē.
I. Aksika darbs praktiskā neiroķirurģijā un nervu slimību zinātniskā izpētē pelnīti atzīts, un viņš ievēlēts par Latvijas Universitātes Medicīnas fakultātes asociēto profesoru un Latvijas Zinātņu akadēmijas korespondētājlocekli.

Profesors Uldis Vikmanis

 Rīgā, 2008. gada 16. aprīlī

Ilustrācijas grāmatai.

Comments are closed.